Oferta

Zajęcia

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia:

  • język angielski
  • logopeda
  • zajęcia przyrodnicze – mBiologia  „Klub Małych Przyrodników”   
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia ruchowe

 

Zajęcia dodatkowe

W ramach płatnych zajęć dodatkowych oferujemy :
- taniec 
- basen 

 

Cennik

Adaptacja to czas kiedy dziecko zostaje wprowadzone w życie przedszkola, grupy do której będzie uczęszczał. Czas adaptacji to 10 h, w cyklu tygodniowym po 2 godziny dziennie- koszt 200 zł. 

 

Cennik Punktu Przedszkolnego „Chaberek”

Pakiet Godzinowy

Dziecko z dotacją powyżej 2,5 roku życia

Dziecko poniżej 2,5 roku życia

5 - godzinny

450 zł

600 zł

6 - godzinny

500 zł

650 zł

7 - godzinny

550 zł

700 zł

8 - godzinny

600 zł

750 zł

9 - godzinny

650 zł

800 zł

10 - godzinny

700 zł

850 zł

           Wpisowe 400 zł (bezzwrotne)

Karta zgłoszeniowa

W przypadku zainteresowania współpracą, proszę o wypełnienie poniższej karty i dostarczenie jej do biura przedszkola.