Rekrutacja na rok 2024/2025 już trwa !!!

ul. Chabrowa 97 D, E
52 -200 Wysoka 

 ul. Jasna 1/2
  52-200 Wysoka

ul. Jasna 1/2
52-200 Wysoka


Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa !!!

Informacje dla rodziaców

Drodzy Rodzice,

Przedszkole i Złobek czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17:00.

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu – jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić, jeśli dziecko nie chciało zostać w przedszkolu lub było smutne z innego powodu. 

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne , aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich. Raz do roku odbywa się zebranie ogólne rodziców a każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną

⦁ Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić (np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw na dworze).

⦁  Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody.

⦁ Obowiązkiem każdego nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców lub opiekunów jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, lub ma objawy innej choroby, w związku z tym niezwykle ważne jest uaktualnianie numerów telefonów kontaktowych.

⦁    Obowiązkiem Rodziców, lub opiekunów po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka, jest wcześniejszy odbiór dziecka z przedszkola.

Na plac zabaw wychodzimy każdego dnia, z wyjątkiem, gdy: 

⦁    wieje silny wiatr,

⦁    pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, lub burza,

⦁    temperatura jest niższa od -10* C,

⦁    na terenie placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,

⦁  zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

Dziecko może pozostać w sali jedynie w przypadku , kiedy zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia lub choroby.

⦁    Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. 

⦁    Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych.

⦁    Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

⦁    Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.

⦁    Każdy Rodzic lub opiekun ma obowiązek zgłoszenia dyrektorowi przedszkola lub wychowawcy grupy przypadek wszawicy i każdej choroby zakaźnej, rozpoznanej i potwierdzonej przez lekarza pediatrę.

Nasze przedszkole nie praktykuje podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu.

⦁    W przypadku kataru i kaszlu alergicznego u dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.

⦁    Obowiązkiem Rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

Oferta

girls-in-kindergarten-K4XRK2K-1.jpg

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia:

 • język angielski
 • zajęcia przyrodnicze – „Przyroda i JA”
 • logopeda
 • koncerty umuzykalniające prowadzone przez „Dziadka Bacha”
 • teatr kukiełkowy „Akuku”
 • Dogoterapia
group-painting-in-kindergarten-2021-04-02-19-14-46-utc-1.jpg

W ramach płatnych zajęć dodatkowych oferujemy :

 • Robotyka i zajęcia konstrukcyjne z LEGO – EDU 4Kids
 • Zajęcia Judo – „JUDO PLAY”
 • Sensoplastyka
 • Warsztaty psychologiczne
 • Zajęcia taneczne
 • Joker Dance Academy 

Cennik

Adaptacja to czas kiedy dziecko zostaje wprowadzone w życie przedszkola, grupy do której będzie uczęszczał. Czas adaptacji to 10 h, w cyklu tygodniowym po 2 godziny dziennie- koszt 300 zł.

Cennik Przedszkolna „Chaberek” obowiązuje od dnia 01/01/2024r.

Pakiet Godzinowy

 • 7 – godzinny 900 zł
 • 10 – godzinny 1 000 zł

Katering

 • Podstawowa dzienna stawka żywieniowa
 • 19 zł

Cennik Żłobka „Chaberek” Obowiązuje od dnia 01/01/2024r.

Pakiet

 • Dzieci mieszkające w gminie Kobierzyce 1 000 zł
 • Dzieci mieszkające poza gminą Kobierzyce 1 500 zł

Katering

 • Podstawowa dzienna stawka żywieniowa
 • 19 zł

Wpisowe 500 zł (bezzwrotne)

Adres Firmy

Punkt Przedszkolny „Chaberek”
Aleksandra Hybel
52-200 Wrocław, Wysoka
Chabrowa nr 97E

Adres Punktu Przedszkolnego “Chaberek”

Punkt Przedszkolny „Chaberek”
52-200 Wrocław, Wysoka
Chabrowa nr 97E
Nr domofonu do przedszkola :
sala D 9716, sala E 9717 
Kod do bramy wyjazdowej z osiedla 6418

Adres Przedszkola i Żłobka „Chaberek”

52-200 Wrocław, Wysoka
Ul. Jasna 1/2

 

Formularz kontaktowy